5 กรกฎาคม 2562 กล่องนมวันละ2.5แสนกล่องเลิกทิ้ง!เอกชนจับมือกทม.รับรีไซเคิล

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/bangkok/718564

อาคารธานีนพรัตน์  ศาลาว่าการกทม.2 นายเกรียงไกร  จงเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)บริษัทไฟเบอร์พัฒน์จำกัดบริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อคจำกัด และบริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย)จำกัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานโครงการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียนในพื้นที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักการศึกษาซึ่งดูแลโรงเรียนสังกัดกทม.437 แห่ง จะจัดเก็บกล่องนมโรงเรียนที่กทม.จัดซื้อจากอ.ส.ค.เพื่อให้เด็กๆตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6ในโรงเรียนในแต่ละวันซึ่งรวมแล้วจะมีกล่องนมประมาณ250,000กล่องต่อวันจากเดิมที่ต้องทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นั้นก็จะมีการนำกล่องนมที่บริโภคแล้วนำมาพับไม่ให้มีหยดน้ำเละเทอะและรวมใส่ถุงไว้โดยสำนักงานเขตทั้ง50เขตจะมาจัดเก็บกล่องนมจากโรงเรียนในพื้นที่ของตนเองไปไว้ที่สำนักงานเขตเพื่อให้ทางบริษัทเอกชนนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลต่อ

นายเกรียงไกร กล่าวว่า โครงการดังกล่าวทำให้เด็กๆในโรงเรียนกทม.ได้เรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น หลังคา ฝาผนัง เป็นต้นลดภาระค่ากำจัดขยะของกรุงเทพมหานครได้อีกทางหนึ่งและกทม.ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะโดยการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกที่แต่เดิมนมโรงเรียนที่กทม.จัดซื้อจะเป็นนมที่บรรจุในถุงโดยได้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นนมกล่องตั้งแต่ภาคเรียนที่1 / 2561เป็นต้นมาโดยการเปลี่ยนจากนมถุงเป็นนมกล่องทำให้มีราคาแพงขึ้นแต่ทำให้ลดขยะถุงนมได้ถึง49,579,400ถุง/ปีหรือคิดเป็น 1,200ตันต่อปี